Činnosti

Nezisková organizácia JUEM sa venuje najmä službám na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti prostredníctvom týchto činností:

Aktualizačné vzdelávanie

Finančná gramotnosť pre vybrané cieľové skupiny