Činnosti

Nezisková organizácia JUEM sa venuje najmä službám na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti prostredníctvom týchto činností:

Vzdelávanie pre organizácie a školy

Aktualizačné vzdelávanie so zameraním na:

Vzdelávanie finančnej gramotnosti pre vybrané cieľové skupiny