Podujatia

Vzdelávanie finančnej gramotnosti

Finančná sloboda znamená možnosť voľby. Finančne nezávislý človek chodí do práce nie z ekonomickej nutnosti, ale preto, že ho to baví. Je to stav, keď

Vzdelávanie pre organizácie a školy

Aktualizačné vzdelávanie ako prostriedok profesijného rozvoja zamestnancov školy pre pedagogických zamestnancov, pre jednotlivcov, pre pracovné tímy, pre celý kolektív školy,   v súlade s §

Služby na podporu regionálneho rozvoja

Poskytovanie služieb v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti zamerané na všeobecne prospešné služby: ochrana životného prostredia tvorba, rozvoj a obnova duchovných a kultúrnych hodnôt výroba