Služby na podporu regionálneho rozvoja

Poskytovanie služieb v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti zamerané na všeobecne prospešné služby:

  • ochrana životného prostredia
  • tvorba, rozvoj a obnova duchovných a kultúrnych hodnôt
  • výroba a predaj tradičných regionálnych produktov so zameraním na udržanie kultúrnych tradícií
  • rozvoj telesnej kultúry so zameraním na celoživotné vzdelávanie
  • regionálne výskumy a prieskumy
  • zážitkové formy vzdelávania

Záväzná prihláška

Fakturačné údaje odberateľa